“A karbonkredit egy igazolás arra vonatkozóan, hogy hány tonna szén-dioxid, vagy azzal egyenértékű egyéb üvegházhatású gáz kibocsátását előzte meg, vagy kötötte meg a légkörből egy már megvalósult projekt.”

Új megközelítésű megoldásaink – a QFPC karbonkreditekkel – lehetővé teszik szervezetek és magánszemélyek számára, hogy megértsék és mérsékeljék környezeti hatásukat, ellensúlyozzák azt, és világszerte elősegítsék a valódi fenntartható fejlődést a közösségek részére.

A kibocsátáskezelés kapcsán a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:

Kibocsátáskezelés - QFPC™ - Quality Family Planning Credit | BOCSKibocsátás Ellensúlyozás

Olyan projektekből származtatunk karbonkrediteket, amelyek nemcsak az éghajlatváltozás kezeléséhez járulnak hozzá, hanem olyan további, kiemelkedő előnyöket is biztosítanak, amelyek hosszú távú hatással vannak a közösségekre és a környezetre.

Kibocsátáskezelés - QFPC™ - Quality Family Planning Credit | BOCSKibocsátási Leltár (karbonlábnyom)

Készítünk egy jelentést, amely leírja a vállalat fő kibocsátási forrásait. A leltár az első lépés az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé.

Kibocsátáskezelés - QFPC™ - Quality Family Planning Credit | BOCSMegoldások a Fenntarthatóságért

Segítjük a szervezeteket a fenntarthatóságra vonatkozó innovatív stratégiák kidolgozásában, mint például az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyilvántartása, a kockázatok feltérképezése, és a termékek életciklus-elemzése.

Kibocsátáskezelés - QFPC™ - Quality Family Planning Credit™ | BOCSWeb CO2 Kalkulátor

A Web CO2 Kalkulátor egy QFPC™ kompenzációs eszköz, amellyel az egyének kiszámíthatják és kiegyenlíthetik szén-dioxid kibocsátásukat. Kiegyenlítés esetén tanúsítványt kapnak a fenntartható fejlődéshez nyújtott támogatásukért.

 

Mivel a “fenntartható fejlődés” a legtöbbek számára egy ködös fogalom, ami gyakran esik a zöldrefestés (greenwashing) áldozatául, ezért célszerű meghatározni, hogy pontosan mit is értünk alatta. A “fenntarthatóság” definíció szerint azt jelenti, hogy egy rendszer (pl. egy társadalom, vagy az emberiség) ökológiai lábnyoma nem haladja meg a rendelkezésre álló biokapacitást.* A “fejlődés” alatt pedig a jóllét (vagyis a közegészség) javulását értjük, amit a különböző társadalmi és egészségügyi mutatók** fejeznek ki. Tapasztalataink azt mutatják, hogy minden ember közös érdeke a közegészség fenntartható módon történő javítása, más szóval: a fenntartható fejlődés. A jóllét (közegészség) nem azonos a jóléttel (átlagjövedelem). Előbbi mutatói közvetlenül mérik az életminőséget, míg a jólét egyetlen mutatója (GDP/fő) a jövedelmet méri, nem magát az életminőséget.

Kibocsátáskezelés - QFPC™ - Quality Family Planning Credit | BOCS - Richard WilkinsonÉrdemes hozzátenni, hogy bár sok forrás “fejlődés” alatt egyszerűen a gazdasági növekedést érti, ugyanakkor egy véges erőforrásokkal és véges tűrőképességű ökoszisztémákkal rendelkező bolygón eleve lehetetlen a végtelen növekedés. Ez az elavult megközelítés tehát egy feloldhatatlan önellentmondást tartalmaz. A szociális kutatások alapján ma már tudjuk, hogy egy társadalmon belül a közegészség (vagyis a jóllét) javulásához nincs szükség a gazdaság folyamatos növekedésére. Az átlagjövedelmek emelkedése ugyanis egy bizonyos szint fölött*** már nem képes növelni a jóllétet, az egyenlőtlenség mértékének csökkenése viszont igen.[1] Az egy főre jutó átlagjövedelem (jólét) tehát csupán egy korlátozott proxi a közegészség (jóllét) szempontjából.

*A biokapacitás az eltartóképesség területben kifejezett mértéke, az ökolábnyom pedig a környezetterhelésé, mértékegyégük pedig a globális hektár (gha)
**Ilyen mutatók például a születéskor várható élettartam, a csecsemőhalandóság, a függőségek-, mentális betegségek-, és gyilkosságok előfordulási aránya, stb.
***Az OECD országok esetében már akkora az átlagjövedelem, hogy annak további növelése nincs különösebb hatással a jóllétre

[1]Richard G. Wilkinson & Kate Pickett “The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better” Allen Lane, 2009. ISBN: 1-84614-039-0